Home > News > Anton Suhadolc: O Plemljevi zapuščini

Anton Suhadolc: O Plemljevi zapuščini

Date: 3. 6. 2012
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Torek, 5. 6. 2012, od 16h do 18h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek. V zapuščini profesorja Plemlja, ki obsega nekako 6 velikih kartonastih škatel, se je našlo tudi okoli 1600 pisem, ki jih je Plemelj prejel od drugih ljudi, in okoli 30 osnutkov pisem, ki jih je Plemelj pisal. Na kratko bom omenil, kaj lahko iz te mase pisem sklepamo. Omenil bom še nekaj malenkosti, ki so mi padle v oči pri urejevanju zapuščine in priprave materiala za predajo Arhivu Republike Slovenije, kjer
je seveda na varnem in prosto dostopno.