Home > News > Anuška Ferligoj: Sodelovanje v okvirnem programu EU

Anuška Ferligoj: Sodelovanje v okvirnem programu EU

Date: 7. 6. 2012
Source: Seminar for probability, statistics, and financial mathematics
Četrtek, 7. junij 2012, ob 14.30 v predavalnici 3.05 na Jadranski 21 v Ljubljani

Avtorji študije: Anuška Ferligoj, Luka Kronegger, Jana Kolar in Andreja Umek Venturini 

Namen študije je dobiti vpogled v vzorce sodelovanja držav članic EU v Okvirnem programu EU za raziskave in tehnološki razvoj (OP).

Vprašanja, na katera smo želeli dobiti odgovore na osnovi statistične analize podatkov, so:

  • Ali obstoja razlika v sodelovanju držav EU12 in EU15 v 7OP?
  • Kakšna je tipologija držav članic glede na indikatorje sodelovanja v 7OP?
  • Kateri dejavniki vplivajo na stopnjo sodelovanja v 7OP?
  • Ali obstajajo razlike v sodelovanju držav članic v 6OP in 7OP?