Home > News > Kristijan Cafuta: Vsote hermitskih kvadratov nekomutativnih polinomov

Kristijan Cafuta: Vsote hermitskih kvadratov nekomutativnih polinomov

Date: 5. 6. 2012
Source: Algebra seminar
Sreda, 6. junija 2012, ob 10. uri v Plemljevem seminarju, Jadranska 19/III, Ljubljana