Home > News > Zagovor doktorata: Anton Gradišek, Raziskave dinamike vodika v kompleksnih kovinskih sistemih z jedrsko magnetno resonanco

Zagovor doktorata: Anton Gradišek, Raziskave dinamike vodika v kompleksnih kovinskih sistemih z jedrsko magnetno resonanco

Date: 13. 6. 2012
Source: Department of Physics PhD defense
v četrtek, 14. 6. 2012 ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Anton GRADIŠEK, univ. dipl. fiz., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Raziskave dinamike vodika v kompleksnih kovinskih sistemih z jedrsko magnetno resonanco« oziroma »NMR studies of hydrogen dynamics in complex metallic systems« v četrtek, 14. 6. 2012 ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Komisija:

  • akad. prof. dr. Franc Forstnerič (dekan),
  • doc. dr. Tomaž Apih (mentor; IJS),
  • izred. prof. dr. Janko Jamnik (Kemijski inštitut) in
  • red. prof. dr. Janez Seliger.