Home > News > Zagovor diplome: Maja Komljanović, O brahistohroni in podobnih problemih

Zagovor diplome: Maja Komljanović, O brahistohroni in podobnih problemih

Date: 14. 6. 2012
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 21. 6. 2012, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.
 

Maja KOMLJANOVIĆ, absolventka visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »O brahistohroni in podobnih problemih« v četrtek, 21. 6. 2012, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Karin Cvetko Vah,
  • prof. dr. Bojan Magajna,
  • doc. dr. Emil Žagar (mentor).