Home > News > Zagovor diplome: Sanja Narančić, Modeliranje brahiterapije

Zagovor diplome: Sanja Narančić, Modeliranje brahiterapije

Date: 14. 6. 2012
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 21. 6. 2012, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Sanja NARANČIĆ, absolventka visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Modeliranje brahiterapije« v četrtek, 21. 6. 2012, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Karin Cvetko Vah,
  • prof. dr. Janez Mrčun,
  • dr. Matjaž Vencelj (IJS; somentor),
  • doc. dr. Emil Žagar (mentor).