Home > News > Zagovor diplome: Jure Oder, Simulacija naravne konvekcije v pravokotniku s spektralno metodo Čebiševa

Zagovor diplome: Jure Oder, Simulacija naravne konvekcije v pravokotniku s spektralno metodo Čebiševa

Date: 29. 6. 2012
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
v četrtek, 5. julija 2012 ob 9.30 uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19.
Jure ODER absolvent univerzitetnega študijskega programa Fizika, astronomsko-geofizikalne smeri bo zagovarjal diplomsko delo z naslovom Simulacija naravne konvekcije v pravokotniku s spektralno metodo Čebiševa v četrtek, 5. julija 2012 ob 9.30 uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19.

Komisija:

  • prof. dr. Alojz Kodre,
  • prof. dr. Žiga Šmit,
  • prof. dr. Tomaž Zwitter in
  • prof. dr. Iztok Tiselj (mentor).