Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Teja Turk, Večkriterijska optimizacija z evolucijskimi algoritmi

Zagovor dela diplomskega seminarja: Teja Turk, Večkriterijska optimizacija z evolucijskimi algoritmi

Date: 5. 7. 2012
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 12. 7. 2012, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.
 

Teja TURK, absolventka študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Večkriterijska optimizacija z evolucijskimi algoritmi« v četrtek, 12. 7. 2012, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Primož Moravec,
  • doc. dr. Sašo Strle,
  • prof. dr. Riste Škrekovski (mentor),
  • Vida Vukašinović (IJS; somentorica).