Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Petrovič, Panjerjeva rekurzija proti hitri Fourierjevi transformaciji za sestavljene porazdelitve

Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Petrovič, Panjerjeva rekurzija proti hitri Fourierjevi transformaciji za sestavljene porazdelitve

Date: 9. 7. 2012
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 17. 7. 2012, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.
 

Ana PETROVIČ, absolventka študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Panjerjeva rekurzija proti hitri Fourierjevi transformaciji za sestavljene porazdelitve« v torek, 17. 7. 2012, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • doc. dr. Dejan Velušček (mentor).