Home > News > Zagovor diplome: Matija Bregar, Zgodovina šifriranja in Hillova šifra

Zagovor diplome: Matija Bregar, Zgodovina šifriranja in Hillova šifra

Date: 10. 7. 2012
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Diplomski izpit: petek, 20. 7. 2012, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: petek, 20. 7. 2012, ob 10. uri oziroma po izpitu v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.
 

Matija BREGAR, absolvent računalništva z matematiko, bo opravljal diplomski izpit v petek, 20. 7. 2012, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III, diplomsko delo z naslovom »Zgodovina šifriranja in Hillova šifra« pa bo zagovarjal istega dne ob 10. uri oziroma po izpitu v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek,
  • doc. dr. Damjan Kobal (mentor),
  • doc. dr. Jaka Smrekar.