Home > News > Zagovor magisterija: Miha Emerik Habič, Preddoločanje in kontinuumska funkcija

Zagovor magisterija: Miha Emerik Habič, Preddoločanje in kontinuumska funkcija

Date: 11. 7. 2012
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: ponedeljek, 16. 7. 2012, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: ponedeljek, 16. 7. 2012, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.
 

Miha Emerik HABIČ, študent 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika, bo opravljal magistrski izpit v ponedeljek, 16. 7. 2012, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III, magistrsko delo z naslovom »Preddoločanje in kontinuumska funkcija« pa bo zagovarjal istega dne ob 11. uri oziroma po izpitu v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Andrej Bauer (mentor),
  • prof. dr. Martin Juvan,
  • prof. dr. Jasna Prezelj.