Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Jakob Vidmar, λ-račun in kartezične zaprte kategorije

Zagovor dela diplomskega seminarja: Jakob Vidmar, λ-račun in kartezične zaprte kategorije

Date: 16. 7. 2012
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 17. 7. 2012, ob 8.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.
 

Jakob VIDMAR, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom
»λ-račun in kartezične zaprte kategorije« v torek, 17. 7. 2012, ob 8.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Andrej Bauer (mentor),
  • doc. dr. Jaka Smrekar,
  • prof. dr. Sašo Strle.