Home > News > Prenehanje statusa študenta - spremembe ZViS in Statuta UL

Prenehanje statusa študenta - spremembe ZViS in Statuta UL

Date: 16. 7. 2012
Source: News for mathematics students

  

V priloženi datoteki si lahko preberete pojasnila v zvezi s spremembami Zakona o visokem šolstvu in Statuta UL, ki se nanašajo na prenehanje statusa študenta. Spremembe zakona in statuta se bodo pričele uporabljati s 1. 10. 2012.