Home > News > Zagovor diplome: Boštjan Krajnik, Persistenca podatkov v Javi

Zagovor diplome: Boštjan Krajnik, Persistenca podatkov v Javi

Date: 28. 8. 2012
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Diplomski izpit: sreda, 5. 9. 2012, ob 8. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: sreda, 5. 9. 2012, ob 9. uri oziroma po izpitu v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.
 

Boštjan KRAJNIK, absolvent uporabne matematike, bo opravljal diplomski izpit v sredo, 5. 9. 2012, ob 8. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III, diplomsko delo z naslovom »Persistenca podatkov v Javi« pa bo zagovarjal istega dne ob 9. uri oziroma po izpitu v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Andrej Bauer (mentor),
  • doc. dr. Marjetka Krajnc,
  • doc. dr. Emil Žagar.