Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Andrej Opec, Finančna analiza zakona o razvoju Pomurja

Zagovor dela diplomskega seminarja: Andrej Opec, Finančna analiza zakona o razvoju Pomurja

Date: 13. 9. 2012
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 18. 9. 2012, ob 12.45 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.
 

Andrej OPEC, absolvent študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Finančna analiza zakona o razvoju Pomurja« v torek, 18. 9. 2012, ob 12.45 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Jože Damijan (EF; mentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir.