Home > News > Svjetlana Terzić: Complex cobordism classes of homogeneous spaces

Svjetlana Terzić: Complex cobordism classes of homogeneous spaces

Date: 1. 10. 2012
Source: Geometric topology seminar
Sreda, 3. 10. 2012, ob 11. uri, predavalnica 3.05, Jadranska 21/III.