Home > News > Seminar za osnove v letu 2012/2013

Seminar za osnove v letu 2012/2013

Date: 30. 9. 2012
Source: Mathematics and theoretical computing seminar
Torek, 2. 10. 2012, od 12h do 14h, Plemljev seminar, Jadranska 19

Na letošnjem seminarju bomo v praznih terminih predelovali eno od naslednjih tem:

  • Kvantno računalništvo izkorišča kvantne pojave (superpozicija, prepletanje, …) za učinkovito reševanje računskih problemov. Naš cilj bo razumevanje Shorovega algoritma za razcep števil v polinomskem času.
  • Semantika programskih jezikov odkriva matematične temelje programov. Poleg boljše varnosti običajno s pravimi abstrakcijami doseže tudi elegantneje napisane programe. Za inspiracijo si bomo najprej ogledali OCaml, nato pa tipično zgradbo programskega jezika, tipe, razširitve, polimorfizem in učinke.

Prosim, da na strani http://doodle.com/6euntygnqcivd7en označite, kaj vas zanima.

V torek bomo naredili načrt seminarja in začeli z uvodom v izbrano temo.