Home > News > Seminar za numerično analizo v letu 2012/2013

Seminar za numerično analizo v letu 2012/2013

Date: 30. 9. 2012
Source: Numerical analysis seminar
Sreda, 3. 10. 2012, od 10h do 12h, soba 2.03 na Jadranski 21/II

Vsi člani seminarja ste vabljeni na predavanje na temo Učenje z MATLABom oziroma Teaching with MATLAB, ki ga bo pripravilo podjetje Gamax, ki je predstavnik za MATLAB. Seminar za numerično analizo bo pričel z novo sezono teden kasneje, v sredo, 10. 10. 2012.

Povzetek:
 • Introduction: using software in education
 • Global and regional overview of MATLAB in education
 • Online resources
 • Overview of MATLAB with examples
  • Data sources
  • Toolboxes
  • Algorithm development
  • Application deployment
  • Publishing results
 • Case Study: handling the same problem using different paradigms and tools: symbolic, numerical, simulation, physical modeling and control design
 • Example: From concepts to an embedded code – programming Lego Mindstorm using MATLAB