Home > News > Marko Razpet: Alhazen - oče optike

Marko Razpet: Alhazen - oče optike

Date: 5. 10. 2012
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 8. 10. 2012, od 14h do 16h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek. Alhazen, tudi Alhacen, je bil pomemben znanstvenik iz islamskega sveta. Prvi je pravilno razložil, zakaj pravzaprav vidimo predmete. Poznal je odbojni in  lomni zakon  svetlobe, izračunal je višino Zemljine atmosfere, poznal je astronomsko  refrakcijo, znal je rešiti biljardni problem za krožnico z uporabo stožnic, ukvarjal se  je s kongruencami in  razlagal je težje izreke iz Evklidovih Elementov.