Home > News > Blaž Jelenc: Forme z vrednostmi v Liejevih algebroidih

Blaž Jelenc: Forme z vrednostmi v Liejevih algebroidih

Date: 6. 10. 2012
Source: Geometry seminar
Ponedeljek 8.10.2012 ob 10.15, v PS na Jadranski 19
Povzeli bomo lastnosti t.i. Liejevih foliacij na mnogoterosti,
t.j. foliacij, ki so določene s formami z vrednostmi v Liejevi algebri ter
zadoščajo Maurer-Cartanovi enačbi. Nato bomo opisali možno posplošitev
zgornjega, in sicer, forme z vrednostmi v Liejevem algebroidu, ustrezno
Maurer-Cartanovo enačbo ter foliacije, ki jih te forme določajo.