Home > News > Roman Drnovšek: Polgrupe nenegativnih funkcij in pozitivnih operatorjev

Roman Drnovšek: Polgrupe nenegativnih funkcij in pozitivnih operatorjev

Date: 9. 10. 2012
Source: Operator theory seminar
Četrtek, 11. 10. 2012, ob 12:30, v predavalnici 3.06 na Jadranski 21.
Dodatne informacije najdete na domači strani seminarja: