Home > News > Matjaž Konvalinka: Proti Littlewood-Richardsonovemu pravilu za k-Schurove funkcije

Matjaž Konvalinka: Proti Littlewood-Richardsonovemu pravilu za k-Schurove funkcije

Date: 15. 10. 2012
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 16. 10. 2012 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek. Litltewood-Richardsonovo pravilo je klasičen izrek v teoriji simetričnih funkcij, ki nam pove, kako izračunati produkt dveh Schurovih funkcij. Postavljen je bil kot domneva v 30-tih in dokazan v 70-tih letih prejšnjega stoletja. k-Schurove funkcije so posplošitev Schurovih funkcij in produktna formula zanje je pomembno odprt vprašanje. V svojem predavanju bom predstavil osnovna dejstva o k-Schurovih funkcijah in pokazal prve korake na poti proti domnevi, ki bi opisala produkt dveh k-Schurovih funkcij.