Home > News > Andrej Muhič: Izračun medjezične podobnosti z uporabo naključnega SVD algoritma (2.del)

Andrej Muhič: Izračun medjezične podobnosti z uporabo naključnega SVD algoritma (2.del)

Date: 6. 11. 2012
Source: Numerical analysis seminar
Sreda 7. 11. 2012 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Andrej Muhič: Izračun medjezične podobnosti z uporabo naključnega SVD algoritma  (2. del)

 

Na kratko bomo obnovili, kaj smo naredili prejšnjič. Ogledali si bomo še nekaj rezultatov in malo bolj podrobno predstavili algoritem.