Home > News > Marjeta Kramar Fijavž: Transportna enačba v časovno spremenljivih omrežjih

Marjeta Kramar Fijavž: Transportna enačba v časovno spremenljivih omrežjih

Date: 6. 11. 2012
Source: Operator theory seminar
Četrtek, 8. 11. 2012, ob 12:30, v predavalnici 3.06 na Jadranski 21.

Dodatne informacije najdete na domači strani seminarja:

http://stop.fmf.uni-lj.si/