Home > News > Primož Potočnik: Red točkovnega stabilizatorja v simetričnih grafih

Primož Potočnik: Red točkovnega stabilizatorja v simetričnih grafih

Date: 12. 11. 2012
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 13. 11. 2012 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19

Ob izvolitvi v naziv rednega profesorja  bo imel dr. Primož POTOČNIK javno predavanje z naslovom »Red točkovnega stabilizatorja v simetričnih grafih«.

Predavanje bo v slovenščini.