Home > News > Bor Plestenjak: Numerično računanje lastnih frekvenc eliptične membrane s fiksnim robom

Bor Plestenjak: Numerično računanje lastnih frekvenc eliptične membrane s fiksnim robom

Date: 12. 11. 2012
Source: Numerical analysis seminar
Sreda 14. 11. 2012 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
Predavanje od 10h do 11h
 
Bor Plestenjak: Numerično računanje lastnih frekvenc eliptične membrane s fiksnim robom

Povzetek: Če za parcialno diferencialno enačbo, ki opisuje lastne frekvence eliptične membrane, uporabimo separacijo spremenljivk v eliptičnih koordinatah, pridemo do para Mathieujeve in modificirane Mathieujeve diferencialne enačbe, ki tvorita dvo-parametrični problem lastnih vrednosti. Pogledali si bomo, kako lahko z uporabo Čebiševe spektralne kolokacije in numeričnih metod za reševanje dvo-parametričnih problemov lastnih vrednosti na učinkovit način poiščemo rešitve Mathieujevega sistema.