Home > News > Janko Bračič: Hildebrandtov izrek

Janko Bračič: Hildebrandtov izrek

Date: 13. 11. 2012
Source: Operator theory seminar
Četrtek, 15. 11. 2012, ob 12:30, v predavalnici 3.06 na Jadranski 21.

Dodatne informacije najdete na domači strani seminarja:

http://stop.fmf.uni-lj.si/