Home > News > Marko Razpet: Matematika v renesansi

Marko Razpet: Matematika v renesansi

Date: 15. 11. 2012
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 19. 11. 2012, od 14h do 16h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek. Renesansa je eno od najlepših obdobij v evropski zgodovini. Družbeno-ekonomske razmere, razvoj mest, trgovine in težave fevdalne družbene ureditve so narekovale spremembe na vseh področjih. Nosilci filozofije, izobraževanja, znanosti in umetnosti so se začeli naslanjati na antiko, v kateri so videli nekakšno zlato dobo preteklosti kot nasprotje mračnega srednjega veka. To se je odražalo tudi v matematiki, ki se je postopoma otresla spon, ki so zavirale njen razvoj, tako da so se  v 17. stoletju  izoblikovali temelji moderne evropske  znanosti. Spoznali bomo nekatere renesančne matematike, ki so bistveno prispevali k razvoju matematike.