Home > News > Nino Bašić: Teorija karakterjev, 1. del

Nino Bašić: Teorija karakterjev, 1. del

Date: 19. 11. 2012
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 20. 11. 2012 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek. Predstavil bom nekaj osnovnih pojmov teorije reprezentacij grup. Definirali bomo karakterje ter si pogledali njihove lastnosti. Tokratni seminar je namenjen tistim, ki se s karakterji grup prvič srečujejo. Prihodnjič pa si bomo pogledali karakterje simetričnih grup in njihovo uporabo v matematični kemiji.