Home > News > Gašper Jaklič, Tadej Kanduč*: Geometrijska interpolacija s parametričnimi dvorazsežnimi makro-elementi

Gašper Jaklič, Tadej Kanduč*: Geometrijska interpolacija s parametričnimi dvorazsežnimi makro-elementi

Date: 20. 11. 2012
Source: Numerical analysis seminar
Sreda 21. 11. 2012 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
 
 Predavanje od 10h do 11h  
 
Gašper Jaklič, Tadej Kanduč*: Geometrijska interpolacija s parametričnimi dvorazsežnimi makro-elementi  
 
Povzetek: 
 
Makro-elementi so posebna vrsta $C^r$ gladkih interpolacijskih zlepkov nad 
triangulacijami. Ker imajo veliko željenih lastnosti, so pomembno orodje 
pri aproksimaciji ploskev in reševanju PDE. 
Na seminarju si bomo ogledali razširitev standardnih funkcijskih $C^1$ 
makro-elementov na parametričen primer. Omejili se bomo na dva tipa 
zlepkov, s katerima bomo rešili dana Hermiteova problema. Kubični zlepek 
bo interpoliral točke in tangentne ravnine v izbranih točkah domene. 
Zlepek totalne stopnje 5 bo dodatno interpoliral forme normalnih 
ukrivljenosti v ogliščih vsake trikotne krpe. 
Na koncu si bomo ogledali nekaj numeričnih zgledov.