Home > News > Marko Razpet: Matematika v racionalizmu in razsvetljenstvu

Marko Razpet: Matematika v racionalizmu in razsvetljenstvu

Date: 22. 11. 2012
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 26. 11. 2012, od 14h do 16h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek. V sedemnajstem in osemnajstem stoletju se je matematika v Evropi kljub težkim političnim razmeram pospešeno razvijala. Takrat smo dobili na primer analitično geometrijo, pojem funkcije, infinitezimalni račun in variacijski  račun. Začela so se razvijati tudi  povsem nova področja, kot so na primer diferencialne enačbe, kombinatorika in verjetnostni račun. Pojavili so se začetki teorije grafov in topologije. Po Evropi so nastajale ugledne znanstvene akademije.  Posvetili se bomo najvažnejšim osebnostim v matematiki tega obdobja.