Home > News > Marko Limbek: Napoved demografskega profila iz spletnih podatkov

Marko Limbek: Napoved demografskega profila iz spletnih podatkov

Date: 27. 11. 2012
Source: Seminar for probability, statistics, and financial mathematics
ńĆetrtek, 29. november 2012, ob 14.30 v predavalnici 3.05 na Jadranski 21 v Ljubljani
Pogledali si bomo projekt s tekmovanja ENBIS 2011 (European Network for Business and Industrial Statistics).