Home > News > Roman Drnovšek: Množice diagonalnih elementov v polgrupah pozitivnih operatorjev

Roman Drnovšek: Množice diagonalnih elementov v polgrupah pozitivnih operatorjev

Date: 27. 11. 2012
Source: Operator theory seminar
Četrtek, 29. 11. 2012, ob 12:30, v predavalnici 3.06 na Jadranski 21.

Dodatne informacije najdete na domači strani seminarja:

http://stop.fmf.uni-lj.si/