Home > News > Andrej Kmet: Chebfun - Funkcije predstavljene v točkah Čebiševa

Andrej Kmet: Chebfun - Funkcije predstavljene v točkah Čebiševa

Date: 30. 11. 2012
Source: Numerical analysis seminar
Sreda 5. 12. 2012 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
 
Predavanje od 10h do 11h  
 

Andrej Kmet: Chebfun - Funkcije predstavljene v točkah Čebiševa 
 
  
 
Predstavljen bo paket chebfun.