Home > News > Matija Pretnar: Semantika programskih jezikov, OCaml

Matija Pretnar: Semantika programskih jezikov, OCaml

Date: 3. 12. 2012
Source: Mathematics and theoretical computing seminar
Torek, 4. 12. 2012, od 12h do 14h, Plemljev seminar, Jadranska 19

Povzetek. Na seminarju bomo začeli s semantiko programskih jezikov, ki skuša računalniške programe predstaviti z ustreznimi matematičnimi pojmi. Običajno ob tem iskanju najde tudi pravilnejše abstrakcije (na primer rekurzija namesto goto stavka), zaradi katerih so programi preglednejši in imajo manj napak.

Za navdih si bomo ogledali funkcijski programski jezik OCaml, ki je sad takega matematičnega pristopa k programiranju.