Home > News > Jurij Kovič: Predstavitev knjige: Clifford A. Pickover, The Math Book

Jurij Kovič: Predstavitev knjige: Clifford A. Pickover, The Math Book

Date: 4. 12. 2012
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 10. 12. 2012, od 14h do 16h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek: 250 izbranih mejnikov v zgodovini matematike je v knjigi The Math Book  predstavljenih na preprost in zgoščen način. Številne reference na koncu knjige  omogočajo zainteresiranim bralcem, da sami globlje raziščejo tiste teme, ki so  jim najbolj blizu. Med izbranimi mejniki srečamo poleg nekaterih temeljnih  matematičnih del, avtorjev, izrekov, formul, idej, teorij, konstant in funkcij  tudi nekatere manj znane rezultate in pojme (in prav na teh bo poudarek pri  predstavitvi knjige).

V prvem delu seminarja bo podan pregled knjige kot celote, v drugem delu  pa si bomo  podrobneje ogledali nekaj najzanimivejših mejnikov, med drugim nekaj  paradoksov, matematičnih iger in lepih ali nenavadnih geometrijskih objektov. 

Namen seminarja je pokazati, da bi to knjigo (in njej podobne) s pridom lahko uporabljali tako učitelji matematike, ki želijo motivirati svoje učence, kot  tudi tisti, ki hočejo v matematiki odkriti kaj novega, kar pa se morda skriva  kot neuzrt in neizkoriščen potencial v idejah velikih umov različnih stoletij  in različnih kultur.