Home > News > Matija Pretnar: Induktivni tipi, jezik aritmetičnih izrazov

Matija Pretnar: Induktivni tipi, jezik aritmetičnih izrazov

Date: 10. 12. 2012
Source: Mathematics and theoretical computing seminar
Torek, 11. 12. 2012, od 12h do 14h, Plemljev seminar, Jadranska 19

Povzetek. Najprej si bomo v OCamlu ogledali še induktivne tipe, ki so nam ostali od zadnjič, nato pa bomo definirali jezik aritmetičnih izrazov. To je čisto majhen jezik, na katerem si bomo ogledali vse sestavne dele večine programskih jezikov: sintakso, operacijsko semantiko, tipe in denotacijsko semantiko.