Home > News > Andrej Perne: Konstrukcija spektralnih metod z neperiodičnimi trigonometričnimi vrstami

Andrej Perne: Konstrukcija spektralnih metod z neperiodičnimi trigonometričnimi vrstami

Date: 18. 12. 2012
Source: Numerical analysis seminar
Sreda 19. 12. 2012 od 10h do 11h, tokrat izjemoma soba 3.05 na Jadranski 21. V sredo, 19.12.2012, seminar za numerično analizo odpade. Namesto tega ste vsi člani seminarja vabljeni na zagovor doktorske disertacije mag. Andreja Perneta.
 

Predavanje od 10h do 11h  
 

  
 

  
 

Andrej Perne: Konstrukcija spektralnih metod z neperiodičnimi trigonometričnimi vrstami 
 

  Predstavili bomo konstrukcijo "Cebi"sev-Fourierove kolokacijske spektralne metode za re"sevanje 
linearnega dvoto"ckovnega robnega problema. V ta namen bomo predstavili nekaj osnovnih dejstev 
o spektralnih metodah ter o konstrukciji in lastnostih poldomenskih polinomov "Cebi"seva. Numeri"cno 
re"sitev i"s"cemo v obliki poldomenske "Cebi"sev-Fourierove vrste. Analiza napake in numeri"cni 
zgledi ka"zejo primerljive rezultate s standardnimi kolokacijskimi spektralnimi metodami "Cebi"seva. 
Na koncu bomo nekaj besed posvetili linearnim evolucijskim problemom.