Home > News > Marko Kandić: Diagonala pozitivnega operatorja in idealska trikotljivost

Marko Kandić: Diagonala pozitivnega operatorja in idealska trikotljivost

Date: 11. 12. 2012
Source: Operator theory seminar
Četrtek, 13. 12. 2012, ob 12:30, v predavalnici 3.06 na Jadranski 21.

Dodatne informacije najdete na domači strani seminarja:

http://stop.fmf.uni-lj.si/