Home > News > Jurij Kovič: Geometrija sangaku - njena zgodovina in razvoj

Jurij Kovič: Geometrija sangaku - njena zgodovina in razvoj

Date: 23. 12. 2012
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 7. 1. 2013, od 14h do 16h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek: V prvem delu seminarja bo govora o zgodovini geometrije sangaku   v kontekstu tradicionalne japonske matematike. Spoznali bomo tudi,  v čem se ta geometrija v svojih problemih, njihovi prezentaciji in  metodah reševanja razlikuje od tiste, ki smo je vajeni na Zahodu,  ter si ustvarili jasno sliko, v čem za njo zaostaja, v čem pa jo  presega. Spoznali bomo sedanji položaj geometrije sangaku v svetu  ter trenutne možnosti in ovire pri njenem študiju. 
V drugem delu seminarja bomo preučili različne možne alternativne 
pristope k tej geometriji.  Klasificirali in parametrizirali bomo 
tipične skupine sangaku problemov in povezali sangakuje s teorijo 
grafov:  pokazali bomo, kako lahko vsak sangaku predstavimo z nekim 
(oštevilčenim in usmerjenim) grafom.  Odgovorili bomo na vprašanja, 
kot so:  Ali je mogoče s pomočjo primerne parametrizacije problemov  
naenkrat konstruirati oziroma anticipirati vse možne, tudi še ne 
odkrite probleme geometrije sangaku?  Ali je mogoče oblikovati teorijo 
geometrije sangaku po zgledu evklidske aksiomatike?