Home > News > Zagovor magisterija: Katja Kozjek, Objektivna opredelitev podnebnih regij Slovenije

Zagovor magisterija: Katja Kozjek, Objektivna opredelitev podnebnih regij Slovenije

Date: 5. 2. 2016
Source: Department of Physics MSc defense
v petek, 5. februarja 2016 ob 10.15 uri v predavalnici F-2 na Jadranski 19.

Katja KOZJEK, dipl. meteorol. geofiz. (UN), bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Objektivna opredelitev podnebnih regij Slovenije« v petek, 5. 2. 2016 ob 10.15 uri v predavalnici F-2 na Jadranski 19.

Komisija:

  • prof. dr. Tomaž Prosen, 
  • prof. dr. Nedjeljka Žagar,
  • doc. dr. Mojca Šraj (UL FGG),
  • doc. dr. Gregor Skok (mentor) in
  • mag. Mojca Dolinar (somentorica, ARSO).