Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Sabina Javornik, Koherentne mere tveganja

Zagovor dela diplomskega seminarja: Sabina Javornik, Koherentne mere tveganja

Date: 5. 2. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 11. 2. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Sabina JAVORNIK, absolventka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Koherentne mere tveganja« v četrtek, 11. 2. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • doc. dr. Damjan Škulj (FDV UL; mentor).