Home > News > Zagovor magisterija: Nina Lokar, Optimizacija kontrasta pri flourescenčni konfokalni mikroskopiji človeških lečnih epitelnih celic

Zagovor magisterija: Nina Lokar, Optimizacija kontrasta pri flourescenčni konfokalni mikroskopiji človeških lečnih epitelnih celic

Date: 28. 2. 2016
Source: Department of Physics MSc defense
v torek, 8. 3. 2016 ob 13.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Nina LOKAR, dipl. fiz. (UN), študentka magistrskega študijskega programa Fizika, smer Biofizika 2. stopnja, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Optimizacija kontrasta pri flourescenčni konfokalni mikroskopiji človeških lečnih epitelnih celic« v torek, 8. 3. 2016 ob 13.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.    

Komisija:

  • prof. dr. Tomaž Prosen, 
  • prof. dr. Igor Poberaj,
  • prof. dr. Irena Drevenšek Olenik,
  • prof. dr. Janez Štrancar (mentor) in
  • prof. dr. Marko Hawlina, dr. med (somentor).