Home > News > Zagovor magisterija: Tinkara Knez, Algoritmi nad grafi - standardna in algebrska implementacija

Zagovor magisterija: Tinkara Knez, Algoritmi nad grafi - standardna in algebrska implementacija

Date: 29. 2. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V ponedeljek, 7. 3. 2016, ob 10.30. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

Tinkara KNEZ (roj. Toš), absolventka interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in matematika, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom » Algoritmi nad grafi - standardna in algebrska implementacija « v ponedeljek, 7. 3. 2016, ob 10.30. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Andrej Bauer,
  • doc. dr. Tomaž Dobravec (FRI UL; mentor),
  • prof. dr. Borut Robič (FRI).