Home > News > Zagovor magisterija: Luka Komel, Razvoj točkovnega modela za kredite pravnim osebam

Zagovor magisterija: Luka Komel, Razvoj točkovnega modela za kredite pravnim osebam

Date: 1. 3. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V petek, 4. 3. 2016, ob 10.00 uri v predavalnici P.05 na Jadranski 21/pritličje.

 

Luka KOMEL, absolvent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Razvoj točkovnega modela za kredite pravnim osebam« v petek, 4. 3. 2016, ob 10.00 uri v predavalnici P.05 na Jadranski 21/pritličje.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • doc. dr. Dejan Velušček (mentor).