Home > News > Zagovor magisterija: Vesna Rakić, Primerjava metod alokacije kapitala med zavarovalne vrste v sklopu solventnosti II

Zagovor magisterija: Vesna Rakić, Primerjava metod alokacije kapitala med zavarovalne vrste v sklopu solventnosti II

Date: 7. 3. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V četrtek, 10. 3. 2016, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Vesna RAKIĆ, absolventka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Primerjava metod alokacije kapitala med zavarovalne vrste v sklopu solventnosti II« v četrtek, 10. 3. 2016, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • Bor Harej (Zavarovalnica Triglav d.d.; somentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir (mentor),
  • prof. dr. Mihael Perman.