Home > News > Zagovor doktorata: Nevena Ćelić, Vpliv MoSI nanožic na učinkovitost P3HT:PCBM sončnih celic

Zagovor doktorata: Nevena Ćelić, Vpliv MoSI nanožic na učinkovitost P3HT:PCBM sončnih celic

Date: 11. 3. 2016
Source: Department of Physics PhD defense
v sredo, 16. 3. 2016 ob 10.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Nevena ĆELIĆ bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv MoSI nanožic na učinkovitost P3HT:PCBM sončnih celic« oziroma »The influence of MoSI nanowires on the efficiency of P3HT:PCBM solar cells« v sredo, 16. 3. 2016 ob 10.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

 Komisija:

  • red. prof. dr. Boštjan Golob (prodekan),
  • izr. prof. dr. Irena Drevenšek Olenik,
  • red. prof. dr. Dragan Mihailović (mentor; IJS, UL FMF),
  • red. prof. dr. Anton Ramšak in
  • prof. dr. Niyazi Serdar Sariciftci (Institute of Physical Chemistry, Avstrija).