Home > News > Zagovor doktorata: Luka Boc Thaler, Fatoujeve komponente

Zagovor doktorata: Luka Boc Thaler, Fatoujeve komponente

Date: 17. 3. 2016
Source: Department of Mathematics PhD defense
V četrtek, 24. 3. 2016, ob 15.15 uri v predavalnici P.01 na Jadranski 21/pritličje.

 

Luka BOC THALER, univ. dipl. mat., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Fatoujeve komponente« oziroma »Fatou Components« v četrtek, 24. 3. 2016, ob 15.15 uri v predavalnici P.01 na Jadranski 21/pritličje.

Komisija:

  • prof. dr. John Erik Fornaess (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norveška; somentor),
  • prof. dr. Franc Forstnerič (mentor),
  • prof. dr. Jasna Prezelj,
  • prof. dr. Marko Slapar (UL PeF),
  • dekan prof. dr. Petar Pavešić.