Home > News > Zagovor magisterija: Jaša Končar, Izračun izgube ob neplačilu: Študija primera

Zagovor magisterija: Jaša Končar, Izračun izgube ob neplačilu: Študija primera

Date: 29. 3. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V sredo, 13. 4. 2016, ob 14.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Jaša KONČAR, študent 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Izračun izgube ob neplačilu: Študija primera« v sredo, 13. 4. 2016, ob 14.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik (mentor),
  • prof. dr. Marko Košak (EF UL; somentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • doc. dr. Dejan Velušček.