Home > News > Zagovor magisterija: Urška Smole, Upravljanje tveganj in Solventnost II

Zagovor magisterija: Urška Smole, Upravljanje tveganj in Solventnost II

Date: 12. 4. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V četrtek, 21. 4. 2016, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Urška SMOLE, absolventka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Upravljanje tveganj in Solventnost II« v četrtek, 21. 4. 2016, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir (mentor),
  • prof. dr. Marko Petkovšek.